NYHEDSBREV - Kender du reglerne for merarbejde?

I dette nyhedsbrev kan du læse om overenskomstens regler med videre i forbindelse med merarbejde, og hvorfor nu det. Årsagen er, at vi har behandlet et par faglige sager med dette emne, og har konstateret, at aftalerne ikke er overholdt, hvorfor ’sagen’ stort set er umulig at føre til gavn for det enkelte medlem.

Derfor; følg reglerne, uanset hvor rigide de forekommer dig.

Yderligere er der en fællesartikel angående reglerne for bortvisning, da vi har fået henvendelser vedrørende denne meget grænseoverskridende situation.

God læselyst!

Med venlig hilsen
Preben Sørensen
Formand for Landsklubben for Ejendomsinspektører
Regler for merarbejde

Inspektørerne

Der har på det seneste været en del henvendelser fra medlemmer, der registrerer/konstaterer, at de pålægges flere og flere arbejdsopgaver og administration af yderligere lejemål i kortere/længere tid eller permanent.

Her bør/skal man være opmærksom på følgende passage i overenskomsten:
Ved ekstraordinært merarbejde af længere varighed optages drøftelse om afspadsering eller særlig honorering med nærmeste leder.
Uenighed omkring arbejdstid kan gøres til genstand for fagretslig behandling.

Optag forhandling hurtigst muligt og få aftalen på skrift – mundtlige aftaler er svære at behandle, og vi oplever desværre, at der til tider ikke er enighed om, hvad der er aftalt.

Inspektører ansat med højeste arbejdstid bør have helt styr på reglerne og registreringen, da disse merarbejdstimer let kan føre til konflikt, og vi oplever nogle arbejdsgivere blive meget ’firkantede’, når timerne skal honoreres.

Som udgangspunkt kan den enkelte ikke selv beslutte overarbejde: overarbejde udføres efter pålæg fra den pågældendes leder, og det skal aftales med medarbejderen om godtgørelsen for overarbejdet skal ske som afspadsering eller betaling.

Lokalt kan der være aftalt mere lempelige regler. Disse skal være nedskrevet, så tvivl undgås.
I de sager, vi har behandlet, har vi kunnet dokumentere det udførte arbejde og overarbejdstimerne, MEN mødes med følgende udsagn fra arbejdsgiver ”Vi har ikke pålagt den pågældende at udføre dette overarbejde, derfor kan det ikke honoreres”.

Herfra er det op ad bakke i sagsbehandlingen.

Derfor: indgås der en aftale, så få den nedskrevet, og sørg for at få din leders godkendelse af udført overarbejde. Sager tabes ofte, hvis ovenstående IKKE er afklaret.

Er du i tvivl eller har spørgsmål eller andet; kontakt din fagforening mail pslund13@outlook.dk eller tlf. 4497 9315.

Med venlig hilsen
pbv

Preben Sørensen


Sådan er reglerne, hvis du bliver bortvist

En bortvisning af en ansat er meget voldsom, da den betyder, at den bortviste ikke har krav på at få et varsel, men fratræder sin stilling omgående. Det betyder også, at løn og andre personalegoder ophører omgående.

Se reglerne her


Bestil et forsikringstjek og få gavekort på 400 kroner

Som medlem af Serviceforbundet kan du få rabat på forsikringer hos Alka. Bestil et forsikringstjek, hvor du bliver ringet op og får en gennemgang af dine muligheder for at spare penge. Når mødet er slut, får du et gavekort på 400 kroner, som du kan bruge til at shoppe hos blandt andet Q8, Coolshop og Imerco. Du får gavekortet uanset, om du bestiller en forsikring eller ej.

Bestil forsikringstjekket her


Hjælp os med at holde dine kontaktinformationer opdaterede

Som din fagforening ønsker vi at give dig den bedst mulige service og information.

Derfor har vi brug for at kende din arbejdsplads og dit telefonnummer. Har vi det rigtige telefonnummer registreret på dig?

Vi vil også altid gerne vide, hvor du arbejder.

Hvis de viste oplysninger ikke er korrekte, eller hvis du skifter mailadresse, telefonnummer eller arbejdsplads på et senere tidspunkt, kan du altid ændre det på Min Side (login med MitID), så får vi helt automatisk informationerne.

Ret mine oplysninger (MitID)


Ansvarshavende for nyheder fra Serviceforbundet:
Susanne Fasting, Kommunikationschef

 

<-- Tilbage