Overenskomster

Overenskomsten dækker medarbejdere med inspektørfunktioner, der over-vejende har ledelsesmæssige og/eller administrative opgaver i forhold til gruppen af ejendomsfunktionærer, beboerdemokrati og boligorganisationens øvrige forvaltning af boligområdet.

Hvis du søger oplysninger om og kommentarer til overenskomsterne for inspektører, kan du downloade en PDF-fil med information her. Husk at lave tillæg/lokalaftaler til den nye BL overenskomst (se mere om dette i informationsfilen).

Download overenskomsten for 2017-2020 som PDF

Her kan du se overenskomsten for inspektører 2014-2017 som PDF
tabel, tillæg til overenskomsten vedr. løn.