Indkaldelse til Generalforsamling 2024

Til samtlige medlemmer

Generalforsamling i Inspektørernes Faglige afdeling samt Landsklubben afholdes 

Lørdag den 13. april 2024 kl. 09:00
På Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle

Tilmeldingsfrist 16. marts 2024 - se følgeskrivelse

D A G S O R D E N :

1. Valg af dirigent

2. Godkendelse af forretningsorden og dagsorden

3. Bestyrelsens beretning for perioden 2023/2024

4. Indkomne forslag

Forslag til behandling 13. april, 2024

Kontingent

- Afdelingskontingentet stiger med 5,00 kr. pr. mdr. fra 01.06.2024

- Klubkontingentet stiger med 10,00 kr. pr. mdr. fra 01.01.2025

Bemyndigelse

- Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at undersøge og forhandle mulighed for alternativ organisering end Service Forbundet/Faglig Puls

- Resultatet af forhandlingerne/drøftelserne forelægges til behandling på først kommende generalforsamling

5. Økonomi

a. Godkendelse af årsregnskab for Landsklubben år 2023
b. Årsregnskab for Inspektørafdelingen 2023
c. Godkendelse af budget for Landsklub/afdeling år 2025

6. Valg

6.1. Tre Bestyrelsesmedlemmer for 2 år, på valg er:

a. Henning Langhoff
b. Kurt Larsen
c. Preben Sørensen

6.2. To Bestyrelsessuppleanter for 1 år, på valg er:

a. Leon Vilsgaard - fratrådt
b. Vakant

6.3. En Bilagskontrollant er valgt frem til 2025 – derfor ikke på valg

a. Hardy Schanz

6.4. To Bilagskontrollantsuppleanter for 1 år, på valg er:

a. Søren Lillevang
b. Vakant

7. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Jfr vedtægterne; Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indgives skriftligt til formanden pslund13@outlook.dk senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Indkomne forslag lægges på vor hjemmeside inspektoerene.dk senest 8 dage inden generalforsamlingen.

PS. Deltagere til generalforsamlingen har mulighed for overnatning inkl. middag mellem fredag til lørdag - tilmelding skal ske jvf vedhæftede følgebrev.

<-- Tilbage