Overenskomsten - VIGTIGT!

Vi har erfaret, at Dansk Erhverv/BL tilsyneladende turnerer landet rundt og afholder informationsmøder om den nye overenskomst, der endnu ikke foreligger i et samlet skrift. På møderne oplyses det, at alle inspektører med ledelse af funktionærer er udskrevet af overenskomsten, hvorfor de fremover ikke er omfattet af overenskomsten.

Dette er på alle måder en fortegnet forståelse af den aftalte tekst, der sammen med et forståelsesdokument er underskrevet af Dansk Erhvervs direktør for forhandlingsområdet.

Af overenskomsten §1 dækningsområde fremgår det ikke, at inspektører med ledelsesfunktion overfor funktionærer ikke er omfattet af overenskomsten.

Som udgangspunkt er samtlige nuværende inspektører omfattet af overenskomsten, MEN ansatte i ledende stilling, der i udstrakt grad forpligter firmaet, og hvis hverv har en fortrolig karakter, der gør dem til ledelsens tillidsrepræsentant, er ikke omfattet af overenskomsten.

Ovenstående er vel stort set det, der er gældende for nuværende.

Det er således arbejdsgivers opgave at påvise, at den pågældende er omfattet af ovennævnte undtagelse for ikke at være omfattet af overenskomsten.

Der er allerede ledelser i boligselskaber, der har meldt ud, at de, uden at overenskomsten foreligger, vil vurdere nuværende inspektørers ansættelsesforhold. På denne baggrund skal vi opfordre alle nuværende inspektører til at rette henvendelse til fagforeningen, såfremt arbejdsgiver påtænker at ændre nuværende ansættelsesforhold.

Enhver ændring af nuværende ansættelsesforhold vil blive behandlet i Forbundet og efterfølgende drøftet med FH (tidligere LO).

Med venlig hilsen
pbv

Preben Sørensen
Formand for inspektørerne

 

<-- Tilbage