FERIETILLÆG - vigtig dom!

I forbindelse med indefrysning af feriepengene udsendte Dansk Erhverv en informationsskrivelse til samtlige boligselskaber, hvor de tolkede, at i forbindelse med indefrysningen skulle 1% indefryses, og merprocenten på min 2% skulle ikke udbetales.

Denne udlægning var fagbevægelsen ikke enig i, hvorfor der blev rejst faglig sag via HK Privat mod Lejerbo. Denne sag er nu afsluttet med følgende resultat:

Der skal indefryses 1%, hvilket er feretillæg jvf ferieloven, og procentsatsen derudover skal udbetales som følger:

• Ferietillæg optjent i perioden 01.09.2019 til 31.12.2019 skal udbetales senest 30.04.2021.
• Ferietillæg optjent i perioden 01.01.2020 til 31.08.2020 skal udbetales senest 30.04.2022.

Med procesrente fra henholdsvis 30.04.2021 og 30.04.2022.

Vi er bekendte med, at nogle boligselskaber allerede har udbetalt procentforskellen, MEN har du ikke modtaget dette ferietillæg, skal du være opmærksom på, om dette måtte komme til udbetaling.

Ad 1 Ved beregning af en ferieberettiget løn på 45.000 kr/mdr udgør beløbet min 45.000*2%*4 svarende til 3.600 kr.

Da beløbet ikke er udbetalt 30.04.2021, beregnes der procesrenter for x antal dages forsinkelse. Udregningseksempel for 60 dage:

Feriepengebeløb 3.600*8,05%=289,80*60dage/360=48,30

Ad 2 Ved beregning af en ferieberettiget løn på 45.000 kr/mdr udgør beløbet min 45.000*2%*8 svarende til kr 7.200.

Her viser det faglige system sin styrke. Ved denne ene sag afklares den samlede situation for hele området, og alle, der er omfattet af overenskomstområdet, reguleres, også de der ikke er medlemmer af fagforeningen.  Det er derfor, et folketingsmedlem har kaldt nogle for ”nasserøve”, når man nyder uden at yde. Havde det været en person ikke omfattet af overenskomsten, skulle den pågældende selv have ført sagen mod arbejdsgiver.

Hold øje med din lønseddel og se, om du bliver reguleret; den første del bør blive udbetalt snarest. 

Læs hele dommen "Kendelse HK Privat mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Lejerbo" her.

Skema vedrørende overgangsordningen kan ses her som regneark i .xlx-format.

Skema vedrørende overgansgsordningen kan ses her i en udgave konverteret til PDF.

Spørgsmål eller bemærkninger kan sendes til pslund13@outlook.dk eller ring på tlf 4497 9315 - alternativt Faglig Puls tlf 7015 4480.

Med venlig hilsen
Pbv

Preben Sørensen
Formand Inspektørerne

<-- Tilbage