AFLYST - Generalforsamling 2020

*** AFLYST - AFLYST - AFLYST ***

Inspektørernes generalforsamling 21. marts 2020 afholdes på
Hotel Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens

Vi har fastlagt følgende tidsplan:

Fredag den 20. marts
14:00 – 18:30 Mulighed for værelsesindskrivning
19.00 – XX:XX Middag

Lørdag den 21. marts
09:00 – 10:00 Morgenmad
10:00 – 11:30 Arrangement
11:30 – 12:00 Pause og nedpakning
12:00 – 13:00 Frokost
13:00 – 15:30 Generalforsamling
15:30 – XX:XX Tilbydes kaffe og kage


D A G S O R D E N for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af forretningsorden og dagsorden
3. Bestyrelsens beretning
4. Indkomne forslag (ingen indkomne forslag)
5. Økonomi

a. Godkendelse af årsregnskab for år 2019
b. Godkendelse af budget for år 2021

6. Valg

6.1. To Bestyrelsesmedlemmer for 2 år, på valg er

a. Peter Leth-Nissen
b. Rene Kristoffersen

6.2. To Bestyrelsessuppleanter for 1 år, på valg er

a. Klaus Bonde
b. Vakant

6.3. En Bilagskontrollant for 2. år

a. Hardy Schanz er på valg

6.4. To Bilagskontrollantsuppleanter for 1. år

a. Svend Bertil Hoe-Hansen
b. Søren Lillevang

7. Eventuelt

<-- Tilbage